PRIVACYBELEID

​Beleid en verklaring van Keter inzake privacy en gegevensbescherming

​Laatst bijgewerkt op: 9 September 2020

​Keter Plastic Ltd en diens gelieerde partijen (met inbegrip van geheel en gedeeltelijk beheerde dochterondernemingen) (‘Keter’, ‘wij’, ‘ons’ of het ‘bedrijf’, en de cognaten ervan) respecteren de privacy van klanten, medewerkers en kandidaten en zetten zich in om de persoonlijke informatie die u mogelijk met ons deelt te beschermen. We beschermen daarnaast de privacy van bezoekers van onze website, bezoekers van onze vestigingen, volgers, leveranciers, dienstverleners, consumenten, partners en andere partijen die in contact komen met Keter (dezen en anderen van wie we persoonsgegevens verzamelen, zullen gezamenlijk worden aangeduid als ‘klanten’, ‘u’ of ‘betrokkenen’).

In dit beleid (het ‘privacybeleid’) wordt uitgelegd welke soorten informatie we mogelijk over u verzamelen of die u kunt verstrekken als u een bezoek brengt aan onze winkels, onze websites (www.keter.com, www.curver.com, www.allibert-outdoor.com, www.jardin.nl), en aan onze pagina’s op sociale media, als u online producten koopt in onze webwinkel of uw interesse toont voor onze producten, en tijdens zakelijke transacties, conferenties, aankopen en ondersteuning, alsook bij sollicitaties, in het kader van een arbeidsovereenkomst of bij de levering van diensten. We zijn transparant over onze methoden met betrekking tot de informatie die we verzamelen, bewaren en verwerken, en beschrijven onze handelswijzen in dit beleid en in deze verklaring. Dit beleid is tevens een openbare aankondiging aan onze betrokkenen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door om meer te weten te komen over onze methoden met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop we daarmee omgaan.

In het kader van de wetgeving inzake de bescherming van gegevens in de Europese Economische Ruimte (de ‘Wet inzake de bescherming van gegevens’) zal Keter gewoonlijk optreden als verwerkingsverantwoordelijke (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Samenvatting: we verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en aan legitieme belangen, zoals fraudepreventie en marketing.

Er zijn verschillende categorieën met informatie en gegevens die we verzamelen over onze klanten. Deze omvatten gegevens die u aan ons verstrekt zodat wij met u kunnen communiceren, onze producten aan u kunnen verkopen en u diensten kunnen aanbieden, met inbegrip van onze website.

Een categorie betreft niet-persoonlijk herleidbare en anonieme informatie (‘niet-persoonsgebonden gegevens’).

We verzamelen ook verschillende categorieën met persoonsgegevens, ook wel genoemd persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’). Persoonsgegevens die worden verzameld, bestaan uit details die persoonlijk identificeerbaar zijn en die bewust en vrijwillig aan ons worden verstrekt door u of door een organisatie die u vertegenwoordigt, of door uw aankopen van Keter product, of uw gebruik van Keters diensten, of uw dienstverlening aan Keter, inclusief gebruik van de website van Keter (zie de beschrijving hieronder). Deze kunnen bestaan uit persoonlijk informatie zoals uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, telefoonnummers, foto, postadres, geboortedatum of jaar van geboorte, geslacht, functie en de naam van de organisatie, uw bankrekening, creditcard en andere dergelijke betalings- en factureringsgegevens, factuuradres, referenties voor het aanmelden, uw gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiksgegevens voor Keter en het account voor de mobiele app en andere informatie die u aan Keter verstrekt.

Daarnaast verzamelen we de locatiegegevens met betrekking tot de geografische locatie van uw laptop, mobiele apparaat of ander digitaal apparaat waarop de website(s) of app van Keter wordt gebruikt.

U hebt geen enkele wettelijke plicht om informatie aan Keter te verstrekken, maar we gebruiken bepaalde informatie voor het naleven van contracten, zoals voor de verkoop of aankoop of om producten en diensten te leveren. Als u ervoor kiest om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken, kunnen we bepaalde of alle diensten mogelijk niet aan u bieden of uw bestelling niet leveren.

Keter verzamelt ook de e-mailadressen van personen die met Keter communiceren via e-mail of berichtendiensten of andere socialemediaplatformen, of die accounts en referenties voor het aanmelden maken. Als u zich bij de website(s) of apps van Keter registreert of aanvragen voor ondersteuning of informatie via de website(s) indient, zal Keter gegevens, met inbegrip van uw naam, uw bedrijfsnaam, uw telefoonnummer en uw persoonlijke of zakelijke e-mailadres, uw adres, uw geboortedatum en andere dergelijke informatie, verzamelen. Keter gebruikt deze informatie om diensten en ondersteuning aan te bieden, en zal deze gegevens binnen de bedrijfsgroep en met service-partijen delen om de diensten te optimaliseren.

U kunt een Keter-account maken op bepaalde websites van Keter. In sommige gevallen kunt u de diensten van Keter gebruiken met referenties van een specifieke externe website of service (een ‘extern account’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Google, LinkedIn, Facebook of Twitter. Hierdoor kunt u uw Keter-account en uw externe account koppelen. Als u deze optie kiest, moet u goedkeuring geven voor de koppeling en het verstrekken van informatie (waarbij mogelijk persoonsgegevens, zoals uw profielfoto, geslacht, geboortedatum, koptitel, profieloverzicht, een lijst met vrienden, eerdere functies en organisaties, zijn inbegrepen) die we kunnen verkrijgen uit uw externe account. Alle gegevens die naar een extern account worden verzonden –zelfs via diensten van Keter– worden beheerd door de bewuste externe partij en vallen niet onder verantwoordelijkheid van Keter. 

Keter verzamelt tevens persoonsgegevens door middel van bewakingscamera's en toegangspassen voor medewerkers. Deze gegevens bestaan uit videobeelden van u in openbare ruimten in vestigingen van Keter en opnamen van het betreden en verlaten van vestigingen, gebouwen en kantoorverdiepingen van Keter. Ook bestaan ze uit systemen en gegevens voor identiteitscontrole. Keter is zich mogelijk niet altijd bewust van de aard van de informatie die via onze diensten (zoals door middel van onze bewakingssystemen) wordt verzameld. Dergelijke informatie kan onbedoeld mogelijk gevoelige of speciale categorieën met persoonsgegevens bevatten, maar wij verzamelen dergelijke informatie niet bewust over onze klanten, leden, bezoekers, enz. We verzamelen deze persoonsgegevens op basis van ons rechtmatige belang om onze vestigingen te beveiligen en beschermen, en om criminaliteit te voorkomen en erop te reageren. 

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot haar medewerkers. Deze verzameling vindt plaats overeenkomstig een specifieke kennisgeving die we beschikbaar hebben gesteld aan onze medewerkers.

Keter verzamelt ook gegevens met betrekking tot kandidaten. Hieronder vallen cv's en de gegevens daarin, notulen van vergaderingen, gestandaardiseerde tests, rapporten, referenties, indrukken van gespreksleiders en dergelijke standaardgegevens, alsook de verzameling van openbaar beschikbare gegevens of gegevens die beschikbaar zijn op sociale netwerken. We verzamelen dergelijke gegevens op basis van de intentie van de kandidaat om een arbeidsovereenkomst met Keter aan te gaan.

Samenvatting: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u of uw organisatie deze naar ons verzendt of wanneer een leverancier ze aan ons verstrekt; we verzamelen persoonsgegevens via onze websites en diensten  

We verzamelen persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze websites. Met andere woorden: als u de website of app gebruikt, zijn we ons daarvan bewust en verzamelen en registreren we informatie met betrekking tot dat gebruik. Dit kunnen we zelfstandig doen of met hulp van externe partijen, zoals hieronder beschreven. Er is hierbij sprake van technische informatie en informatie over het gedrag, zoals uw IP-adres dat de gebruiker heeft gebruikt om verbinding met internet te maken, de Uniform Resource Locator (URL), uw besturingssysteem, het type browser, soorten invoegtoepassingen voor de browser en hun versies, de schermresolutie, de tijdzone-instelling, de route die de gebruiker aflegde naar de website, de tijd die de gebruiker op de website heeft doorgebracht, methoden die werden gebruikt om een pagina te verlaten en telefoonnummers die werden gebruikt om onze klantenservice te bellen. We plaatsen ook cookies op de apparaten waarmee u onze websites bezoekt (zie sectie 6 hieronder).

We verzamelen persoonlijke gegevens die nodig zijn om diensten aan u aan te bieden wanneer u uw interesse toont, een bestelling plaatst, registreert voor garantie, contact opneemt met onze serviceafdeling, aanmeldt voor nieuwsbrieven en updates en/of een account opent. In de meeste gevallen verstrekt u deze informatie rechtstreeks aan ons, in andere gevallen kan uw werkgever of een organisatie die u vertegenwoordigt deze informatie mogelijk verstrekken, of wordt de informatie aangeboden door een leverancier met wie u een contract hebt afgesloten. Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens via opnamen van onze bewakingscamera's en via onze software voor het lezen van passen. Deze software verzamelt automatisch informatie over uw aanwezigheid in de vestigingen van Keter.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u solliciteert naar een functie bij Keter en tijdens het wervingsproces – zoals door middel van gesprekken, referenties, achtergrondcontroles, enz.

Samenvatting: we verwerken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze rechten te beschermen en om onze organisatie te beheren.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan onze klanten en aan anderen aan te bieden, om ze te verbeteren en om te voldoen aan onze contractuele, ethische en wettelijke verplichtingen, zoals:

  • Verwerking die nodig is om een contract uit te voeren waarin u partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat een contract wordt aangegaan:
  • om te kunnen voldoen aan onze juridische, contractuele, ethische en zakelijke verplichtingen als werkgever of potentiële werkgever van onze medewerkers en sollicitanten;
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit enige contracten tussen u of uw werkgever of organisatie en Keter en/of enige contracten die met Keter zijn aangegaan en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij Keter aanvraagt;
  • om uw account bij Keter te beheren, inclusief het identificeren en verifiëren van uw identiteit;
  • om financiële transacties te verifiëren en uit te voeren met betrekking tot betalingen die u hebt gedaan in verband met producten;

Verwerking die noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door Keter of door een externe partij worden nagestreefd om een efficiënte en brede dienstverlening aan klanten te kunnen aanbieden:

  • om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten;
  • om contact met u op te nemen om u technische ondersteuning en andere gerelateerde informatie over de producten te bieden;
  • om uw vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, en fouten, fraude of andere criminele activiteiten te detecteren en voorkomen;
  • om contact met u op te nemen om u te voorzien van commerciële informatie en marketinginformatie over evenementen, aanbiedingen of andere producten of diensten van Keter, inclusief in andere vestigingen;
  • om uw vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, en fouten, fraude of andere criminele activiteiten te detecteren en voorkomen;
  • om gegevens te delen binnen Keter Group en diens dienstverleners, met inbegrip van tussen meerdere internationale locaties, om effectieve beheersing van onze bedrijfsvoering te garanderen;
  • om transacties en communicatie te analyseren voor het voorkomen van fraude en misdrijven, en om onze medewerkers, eigendommen, bezoekers en externe partijen te beschermen.

 

Verwerking die nodig is voor naleving van een wettelijke plicht van Keter:

  • voor nalevings- en controledoeleinden, zoals het voldoen aan onze rapportageverplichtingen in verschillende rechtsgebieden, en om misdaden en/of vervolging te voorkomen voor zover dat onze medewerkers, klanten, faciliteiten en dergelijke betreft;
  • We zullen persoonsgegevens, indien nodig, gebruiken om onze voorwaarden, beleidsregels en wettelijke overeenkomsten af te dwingen, om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en om wetshandhavingsinstanties te ondersteunen wanneer we dat wettelijk zijn verplicht, alsook om schulden te innen, fraude, inbreuken, identiteitsdiefstal en ander misbruik van enige andere diensten te voorkomen, en om actie te ondernemen bij juridische geschillen en rechtszaken;
  • om beveiligingsdoeleinden en om uw toegang tot de onderdelen van de onze vestigingen en diensten in kaart te brengen en te verifiëren;
  • We kunnen persoonsgegevens van medewerkers, onze klanten en van onze leden verzamelen om deze te gebruiken voor de hierboven beschreven doelen;
  • om schade bij Keter, diens medewerkers en externe partijen op te sporen en te voorkomen.
  • Voor andere doeleinden met betrekking tot het aansturen van Keter Group op meerdere locaties, zoals beschreven in sectie 8, hieronder.

Samenvatting: we delen persoonsgegevens met onze dienstverleners, partners, bedrijfsonderdelen en overheden wanneer dat is vereist.

We dragen uw persoonsgegevens over aan: Leden van onze bedrijfsgroep. hieronder vallen alle leden van onze bedrijfsgroep, waardoor onze dochterondernemingen, hetzij geheel of gedeeltelijk in handen van Keter, in de EU, in Israël, in de VS, in Canada en elders. Externe partijen. We kunnen uw persoonsgegevens in tal van omstandigheden overdragen naar externe partijen. We zetten ons in om te zorgen dat deze externe partijen uw informatie alleen gebruiken voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren en we hebben een contract met hen dat voorziet in hun verwerking namens ons. Voorbeelden van deze externe partijen kunnen zijn: zakenpartners, leveranciers, gelieerde partijen, agenten en/of onderaannemers voor het uitvoeren van enig contract dat we met u aangaan. Zij helpen ons soms bij het leveren van de producten die we aanbieden, het verwerken van transacties, het uitvoeren van verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van berichten, het analyseren van gegevens, en het aanbieden van IT en andere ondersteunende diensten of taken. Deze externe partijen bestaan ook uit aanbieders van analysediensten en zoekmachines, die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, onze app en onze marketingactiviteiten. Hieronder vallen ook dienstverleners die mogelijk helpen fraude voorkomen, en Keter en diens medewerkers en eigendommen beschermen en onze rechten uitoefenen.

Er worden regelmatig externe aanbieders toegevoegd en verwijderd. Op dit moment bestaand de externe providers naar wie we mogelijk persoonsgegevens overdragen uit:

 • Websiteanalyses (zoals Google Analytics);
 • Diensten voor het beheren en delen van documenten (zoals Microsoft SharePoint);
 • Tickets en klantenservice (zoals Signature);
 • Databaseservices op locatie en in de cloud (zoals Enterprise DB);
 • Koppelingen met leveranciers en klanten (zoals Nipendo);
 • Systemen en aanbieders voor salarisadministratie en pensioenbeheer (zoals Mercer, ADP, Absal, Synel, Hargall), en andere beheersoftware voor HR;
 • Software voor tijdregistratie en aanwezigheid (zoals Adeco, Winsarp, Synel);
 • CRM-software (zoals Aventeam);
 • ERP-software (zoals Oracle, Dynamix AX);
 • Gegevensbeveiliging, reservekopieën van gegevens en gegevenstoegangscontrolesystemen;
 • Bezoekersregistratiesysteem;
 • Projectbeheersysteem;
 • Online VC- en vergaderplatformen (zoals Microsoft Teams);
 • Callcentersystemen;
 • Aanbieders van klantenservice voor producten van Keter;
 • Software en partners voor het beheren van wervingsprocessen en sollicitanten;
 • Onze juristen, accountants en andere standaardsoftware en -partners.

Daarnaast maken we uw persoonsgegevens mogelijk openbaar aan externe partijen: wanneer onze bedrijven of middelen volledig of gedeeltelijk worden overgenomen door een externe partij, met inbegrip van een fusie, overname van aandelen, aankoop van middelen of soortgelijke transactie, waarbij persoonsgegevens tot de overgedragen bezittingen kunnen behoren. Evenzo dragen we uw persoonsgegevens over aan externe partijen als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen teneinde te voldoen aan een plicht op grond van wetgeving, ethiek, controle of naleving, in de loop van enig juridisch of regelgevend onderzoek of een juridische of regelgevende aangelegenheid, om onze voorwaarden en andere overeenkomsten met u of een externe partij af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Keter, onze klanten of anderen te handhaven of beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties teneinde te voorkomen van fraude, kredietrisico's te verminderen en cybermisdrijven te voorkomen.

Om twijfel te voorkomen: Keter draagt naar eigen goeddunken niet-persoonsgebonden gegevens over naar en/of openbaar te maken aan derde partijen.

Samenvatting: we bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons beleid voor het bewaren van gegevens zoals nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen, om onze rechten te beschermen en onze bedrijfsvoering te beheren.

Keter bewaart persoonsgegevens die door het bedrijf worden verwerkt zo lang dat naar onze mening nodig is om onze diensten aan te bieden en om te voldoen aan onze wettelijke en andere verplichtingen, om geschillen op te lossen of om afspraken na te komen. We zullen persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan controles, voor naleving en voor beproefde zakelijke methoden.

Gegevens die niet langer worden bewaard, kunnen worden geanonimiseerd of verwijderd. Sommige metagegevens en statistische informatie met betrekking tot het gebruik van onze diensten kunnen mogelijk zijn uitgesloten van verwijderingsprocedures in dit beleid en kunnen door Keter worden bewaard. We kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. Sommige gegevens kunnen ook worden bewaard op servers van onze externe dienstverleners of backups totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met hun privacybeleid en bewaarbeleid. Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard in reservekopieën totdat ze worden verwijderd en overschreven.

Samenvatting: we plaatsen met uw toestemming cookies op uw apparaat. U bepaalt hoe wij cookies gebruiken door middel van een hulpprogramma voor het beheren van cookies op onze website, op uw apparaat en in uw browser.

Als u onze website(s) of app gebruikt, gebruikt Keter standaardtechnologieën, zoals cookies, pixels en soortgelijke technologieën. Deze slaan bepaalde informatie over uw computer of apparaat op en helpen ons bij het herkennen van de computer of het apparaat vanaf welke u connectie maakt –en in sommige gevallen van de gebruiker–, maken automatische inschakeling van bepaalde functies mogelijk en zorgen dat uw bezoek aan de website prettiger en met minder moeite verloopt. We gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk. Deze zijn nodig om onze website(s) te beheren en vallen onder voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan cookies die zorgen dat u zich kunt aanmelden bij beveiligde delen van onze diensten. We gebruiken cookies voor analyses en om de prestaties te bewaken. Daarmee kunnen we bezoekers herkennen, het aantal bezoekers tellen en zien hoe bezoekers onze website gebruiken wanneer ze deze bezoeken. Ten slotte gebruiken we functionele cookies, die worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkomt op onze website. Hierdoor kunnen we inhoud afstemmen op uw voorkeuren, zoals uw keuze voor een taal of regio.

De verschillende soorten cookies worden met verschillende termijnen bewaard. Sessiecookies worden gebruikt om uw onlineactiviteiten bij te houden gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies vervallen over het algemeen als de browser wordt afgesloten, maar kunnen mogelijk een bepaalde tijd op uw apparaat worden bewaard. Permanente cookies blijven zelfs achter als u de browser hebt gesloten. Ze worden gebruikt om uw aanmeldgegevens en wachtwoord te onthouden. Cookies van derden worden geplaatst door externe partijen en zijn bedoeld om bepaalde informatie te verzamelen voor onderzoek naar gedrag en demografische gegevens. Cookies van derden op onze website, betreffen bijvoorbeeld Google Analytics. Vegelijkbaar, maken pixels van derden de integratie mogelijk met externe dienstverleners (zoals Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram) die we op sommige van onze websites hebben verwerkt. Cookies van derden worden bewaard overeenkomstig de termijnen van deze externe partijen. U kunt deze cookies beheren via uw browserinstellingen.

Op onze websites is een hulpprogramma voor het beheren van cookies geïnstalleerd, waarmee u toestemming kunt geven voor het plaatsen van cookies op basis van hun uiteenlopende categorieën. Het hulpprogramma biedt volledige en actuele informatie voor elke website. U kunt het hulpprogramma gebruiken om de plaatsing van cookies te accepteren; als u niet instemt met de plaatsing van cookies zullen niet-essentiële cookies niet worden geplaatst. Houd er rekening mee dat cookies per apparaat en per browser moeten worden geaccepteerd of geweigerd.

We gebruiken cookies en andere technologieën op basis van uw toestemming om deze op uw apparaat te plaatsen. Uw toestemming wordt verkregen via ons hulpprogramma voor het beheren van cookies (momenteel Cookiebot). Cookies die zijn geplaatst voordat het hulpprogramma voor het beheren van cookies werd geïnstalleerd, zijn geplaatst op basis van ons gerechtvaardigde belang voor het verbeteren, optimaliseren en personaliseren van onze diensten.

Als u er voor kiest om cookies te blokkeren of verwijderen, zal uw ervaring op onze website(s) worden beperkt. De meeste browsers bieden u een mogelijkheid om cookies van uw apparaat te verwijderen, de acceptatie van cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een wordt opgeslagen. Welk effect het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft, is afhankelijk van de cookies die u uitschakelt. Maar over het algemeen zullen de website en diensten die via de website worden geleverd mogelijk niet goed werken, kan uw apparaat mogelijk niet goed worden herkend, zullen uw voorkeuren niet worden onthouden enzovoorts als cookies worden uitgeschakeld of verwijderd. Het verwijderen van andere cookies betekent dat we geen inzichten en analyses kunnen genereren met betrekking tot het gebruik van onze website en dat we geen inhoud kunnen personaliseren. U hebt niettemin zelf de keuze en mogelijkheden om cookies toe te staan of uit te schakelen. Als u cookies op onze website wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de cookie management tool of via uw browserinstellingen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u hier: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari.

Onze websites bevatten koppelingen naar externe websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het beheer, het privacybeleid en de handelswijzen of inhoud van dergelijke websites.

Samenvatting: we nemen onze gegevensbeveiliging erg serieus en investeren in beveiligingssystemen en in training van onze medewerkers. In het geval van een inbreuk, zullen we de juiste mensen informeren overeenkomstig de wettelijke verplichtingen.

We zijn uiterst voorzichtig bij het implementeren, afdwingen en handhaven van de veiligheid van Persoonlijke Informatie die we verwerken. Keter implementeert, dwingt en onderhoudt beveiligingsmaatregelen, technologieën en beleidsregels om onbevoegde of onbedoelde toegang tot of vernietiging, verlies, aanpassing, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen. We zullen stappen ondernemen om de naleving van dergelijk beleid continu te bewaken. Wanneer we het noodzakelijk achten in het licht van de aard van de gegevens in kwestie en de risico's voor betrokkenen, kunnen we de gegevens versleutelen. Daarom nemen we de gebruikelijke stappen om ervoor te zorgen dat onze website en app veilig zijn.

Houd er echter rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. We kunnen niet garanderen dat er nooit sprake zal zijn van onbevoegde toegang, lekken, virussen en andere gegevensinbreuken.

Keter zet zich in om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die medewerkers die: (i) toegang nodig hebben om aan de verplichtingen van Keter, zoals onder meer beschreven in dit privacybeleid en in diens overeenkomsten, te voldoen en (ii) goed en periodiek worden getraind in de eisen ten aanzien van de verwerking van, de zorg voor en de afhandeling van de persoonsgegevens, en (iii) vertrouwelijkheidsverplichtingen hebben getekend als dit op grond van toepasselijke wetgeving wordt vereist.

Keter zal handelen overeenkomstig diens beleid en toepasselijk recht om de relevante autoriteiten en betrokkenen onverwijld te informeren in het geval dat persoonsgegevens die door Keter worden verwerkt kwijtraken, worden gestolen of onbevoegd worden benaderd. Dit gebeurt allemaal in lijn met toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de instructies van de bevoegde autoriteit. Keter zal direct redelijke corrigerende maatregelen treffen.

We slaan persoonsgegevens op op apparaten en servers die eigendom zijn van en/of worden beheerd door Keter in onze uiteenlopende vestigingen of we laten ze verwerken door derden die handelen namens Keter, zoals gerenommeerde aanbieders van clouddiensten. Persoonsgegevens worden opgeslagen op alle locaties waar de Keter Group actief is, zoals de VS, Israël, het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië, Brazilië en nog veel meer.

Samenvatting: we dragen persoonsgegevens over binnen en naar de EER, het VK, de VS, Israël en andere landen, waarbij we zorgen voor gepaste waarborgen. We slaan uw persoonsgegevens wereldwijd op meerdere locaties op.

Persoonsgegevens kunnen mogelijk worden overgedragen naar en opgeslagen en gebruikt op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar mogelijk geen wetten inzake gegevensbescherming van toepassing zijn die door de EU toereikend worden bevonden. Als uw gegevens buiten de EER worden gedeeld, zullen we alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te zorgen dat uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd en veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld. Keter draagt gegevens vanuit de verschillende locaties en rechtsgebieden als volgt over:

 • Naar Israël. Het hoofdkantoor van Keter is gevestigd in Israël. De Europese Commissie oordeelt dat Israël voldoende bescherming biedt voor de persoonlijke gegevens van inwoners van EU-lidstaten. We kunnen gegevens ook overdragen naar andere landen met een toereikend oordeel;
 • Naar de Verenigde Staten van Amerika en andere locaties buiten Europa. Overdrachten naar de VS en andere locaties vindt plaats op grond van de ‘Privacy Shield’ of standaard contractuele clausules of andere mechanismen die door de AVG als geldig worden beschouwd;
 • Binnen/naar de EU.

We kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen teneinde:

 • reservekopieën van de gegevens te bewaren of te maken;
 • ons in staat te stellen om u de diensten en producten te bieden en ons contract met u uit te voeren;
 • te voldoen aan enige juridische, controletechnische, ethische of nalevingstechnische verplichtingen waarvoor we de overdracht moeten uitvoeren;
 • de activiteiten van onze bedrijfsgroep te ondersteunen, als dat in ons gerechtvaardigd belang is en we hebben geconcludeerd dat onze belangen niet conflicteren met uw rechten;
 • onze klanten te helpen in meerdere rechtsgebieden;
 • het moederbedrijf, dochterondernemingen en gelieerde partijen op een efficiënte en optimale manier te besturen;
 • om schade bij Keter, diens medewerkers en externe partijen op te sporen en te voorkomen;

Samenvatting: afhankelijk van de wet die van toepassing is op uw persoonsgegevens hebt u mogelijk verschillende rechten als betrokkene, zoals het recht op toegang, het recht op het wissen en corrigeren van de persoonsgegevens en informatierechten. We respecteren alle rechtmatige verzoeken om deze rechten uit te oefenen.

Betrokkenen op wie de AVG van toepassing is, hebben rechten op grond van de AVG en lokale wetgeving, waaronder –in verschillende omstandigheden– het recht op overdraagbaarheid van gegevens, toegang tot gegevens, rectificatie van gegevens, bezwaarmaking tegen verwerking en het wissen van gegevens. Om alle twijfel weg te nemen: als persoonsgegevens worden verstrekt door een klant die werkgever van de betrokkene is, zullen de rechten van de betrokkene via deze klant moeten worden uitgeoefend. Daarnaast kunnen de rechten van de betrokkene niet worden uitgeoefend op een manier die inconsistent is met de rechten van medewerkers van Keter, met eigendomsrechten van Keter andere rechten en wettelijke belangen van Keter, en met rechten van derden. Derhalve kunnen referenties voor functies, beoordelingen, interne notulen en beoordelingen, documenten en notities met bedrijfseigen informatie of vormen van intellectueel eigendom niet algemeen worden ingezien of gewist en mogen niet te rectificeren zijn. Daarnaast zijn deze rechten niet uitoefenbaar als ze betrekking hebben op gegevens in een niet-gestructureerde vorm, zoals e-mails, of als er andere uitzonderingen van toepassing zijn. Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunnen betrokkenen mogelijk het recht hebben om hun toestemming in te trekken.

Cookies en enige rechten met betrekking tot cookies kunnen worden uitgeoefend middels ons hulpprogramma voor het beheren van cookies, of via uw eigen apparaat- en browserinstellingen.

Als een betrokkene om welke reden dan ook deze rechten wil uitoefenen en zijn/haar persoonsgegevens wilt wijzigen, verwijderen of verkrijgen, kan hij/zij daartoe contact opnemen met Keter via email ([email protected]). Houd er rekening mee dat Keter een proces zal doorlopen om te kunnen vaststellen of een betrokkene diens rechten uitoefent. Keter kan details van dergelijke uitgeoefende rechten bewaren voor nalevings- en controledoeleinden. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens, afhankelijk van de technische commerciële mogelijkheden, gezamenlijk kunnen worden verwijderd of bewaard zonder te worden gekoppeld aan identificatiemiddelen of persoonsgegevens. Keter kan deze informatie blijven gebruiken.

Betrokkenen in de EU hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in hun normale verblijfplaats. Onze leidende toezichthoudende instantie is de ‘National Commission for Data Protection’ (‘CNPD’) van groothertogdom Luxemburg. Klachten kunnen worden ingediend via https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html). Als de toezichthoudende instantie er niet in slaagt om een klacht van u in behandeling te nemen, hebt u het recht op een effectieve gerechtelijke oplossing.

Samenvatting: we verzamelen niet bewust gegevens van personen tot en met 16 jaar. We kunnen dit beleid wijzigen. Er kunnen fouten in de vertaling van dit beleid voorkomen. U kunt contact met ons opnemen met suggesties of klachten met betrekking tot persoonsgegevens.

Minderjarigen. We verzamelen niet bewust informatie of gegevens van kinderen die 16 jaar of jonger zijn en staan kinderen die 16 jaar of jonger zijn niet bewust toe om zich te registreren voor diensten van Keter. Probeer je niet te registreren voor enige diensten van Keter en stuur geen informatie over jezelf naar ons als je 16 jaar of jonger bent. Als we ontdekken dat we persoonsgegevens hebben verzameld over of ontvangen hebben van een kind van 16 jaar of jonger zullen we die persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs haalbaar is verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Als u van mening bent dat we informatie hebben verzameld of ontvangen hebben van iemand die 16 jaar of jonger is neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op via [email protected].

Wijzigingen in dit privacybeleid. De bepalingen in dit privacybeleid hebben betrekking op het gebruik van de diensten, en websites en op alle informatie die in relatie daartoe wordt verzameld. Keter kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op: https://www.Keter.com/privacy/. We stellen alles in het werk om u gedurende een periode van dertig (30) dagen na dergelijke wijzigingen op de startpagina van de website of op andere manieren te informeren over wezenlijke veranderingen in dit beleid. Wezenlijke veranderingen zullen zeven (7) dagen na de kennisgeving van kracht worden. Alle wijzigingen in dit privacybeleid zijn effectief vanaf de vermelde laatste wijzigingsdatum. Als u onze diensten blijft gebruiken, bevestigt u daarmee dat u de wijzigingen in het privacybeleid accepteert en zich daaraan verbindt.

Vertaling. Dit privacybeleid kan gemakshalve worden vertaald in veel verschillende talen als onderdeel van onze transparantie met betrekking tot onze handelswijzen op het gebied van gegevens. Er kunnen vertaalfouten of vertragingen in de vertaling en wijzigingen in ons beleid als gevolg van de vertaling voorkomen.

Ons beleid en onze methoden zijn continu in ontwikkeling en worden voortdurend verbeterd. We staan open voor alle suggesties voor verbeteringen, vragen of opmerkingen met betrekking tot dit beleid en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Neem gerust contact met ons op (zie de details hieronder). We doen ons best om binnen een redelijke termijn te reageren.

Contactgegevens van Keter Data Protection: Keter Plastic Ltd., 1 Sopir Street Herzliyo, Israël [email protected].